O NÁS

Název organizace:

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, z.s.

 

Občanské sdružení ZIP je nestátní nezisková organizace založena v roce 1999 pro práci s mladými lidmi v oblasti prevence, podávání informací a zábavy, poradenství a později i v oblasti sociálních služeb.

 

Poslání sdružení:    

Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje člověka jako integrální bytosti.

 

Sdružení má zájem:

• reagovat na aktuální problémy mládeže a vytvořit prostor pro diskusi

• předávat objektivní informace

• ovlivňovat postoje, hodnoty a zájmy jednotlivců i skupin

• vést k úctě k sobě, k druhým i k životu

• podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty

• pomoci nalézat vlastní schopnosti jednotlivce a rozvíjet je s důrazem na tvořivost a kreativitu

• rozvíjet fyzické dispozice jednotlivců

 

Svých cílů sdružení dosahuje zejména:

• zabezpečováním přednášek, seminářů, diskusních setkání a kurzů

• vydáváním vlastních materiálů

• rozšiřováním nabídky volnočasových aktivit

• zprostředkováním poradenské i praktické pomoci mládeži v krizových situacích

• realizací preventivních programů v oblasti kriminality a drog

• podporou dalšího vzdělávání

• přenosem získaných zkušeností dalším aktivistům

 

Mezi klíčové hodnoty patří:

• zájem

• úcta

• nasazení

• kvalita

• týmová práce

 

Hlavní cílovou skupinu, se kterou sdružení pravidelně celoročně pracuje, tvoří mladí lidé ve věku od 12 do 26 let.