Nabídka besed

 

Ucelený program besed pro 2. stupeň ZŠSex_besedy
primární prevence
6.třída:
1. pololetí: Vztahy ve třídě a šikana
2. pololetí: Zdravé sebevědomí
7. třída:
1. pololetí: Alkohol a kouření
2. pololetí: Partnerské vztahy
8. třída:
1. pololetí: Drogy a život v závislosti
2.pololetí: Sex, city, vztahy
9. třída:
1. pololetí: Světová náboženství a sekty
2. pololetí: Holocaust a antisemitizmus

6.třída:
1. pololetí: Vztahy ve třídě a šikana
Obsah besedy:
– definuje účastníkům pojem šikany a její formy,
– pomáhá studentům pochopit nebezpečí šikany a její důsledky pro oběť,
– rozebírá role obětí, agresora a svědka z hlediska postoje, možnosti pomoci a vlivu na řešení,
– motivuje k aktivitě a řešení šikany ve skupině.

2. pololetí: Zdravé sebevědomí
Obsah besedy:
– projevy zdravého a nezdravého sebevědomí,

– příklad sportovců a diskuze,
– aktivita KDO JSEM?, TEST SEBEVĚDOMÍ,
– vzhled, jak se na sebe zdravě dívat,
– co ovlivňuje naše sebevědomí.

7. třída:
1. pololetí: Alkohol a kouření
Obsah besedy:
– získání pravdivých informací o vlivu těchto návykových látek na naše tělo, psychiku,
– pomoci vytvořit včas vnitřní bariéry – prevence,
– společné „odhalení“ nebezpečí, následků, závislostí,
– pozitivní motivace v životě.

2. pololetí: Partnerské vztahy
Obsah besedy:
– potřeba člověka být milován a milovat,
– 3 pravdy o lásce,
– co je důležité při volbě partnera,
– o co jde v partnerských vztazích – o dávání sebe,
– zralost partnerů,
– jak mít dobrý partnerský vztah,
– kdy začít a na co si dát pozor,
– test ideálního partnera.

8. třída:
1. pololetí: Drogy a život v závislosti
Obsah besedy:
– DROGA, ZÁVISLOST,
– fyzické, psychické, sociální důvody užívání drog,
– základní typy drog, způsoby aplikace,
– rizika užívání drog,
– význam základních slov v oblasti drogové problematiky,
– skupinové práce, diskuse.

2. pololetí: Sex, city, vztahy
Obsah besedy:
– psychická, sociální zralost a sexualita mladých lidí,
– média a jejich vliv na sexualitu (filmy, reklamy, časopisy, klipy, www),
– rozdíl mezi tím, co vzrušuje ženy a muže,
– význam sexu ve vztahu,
– necking, peting,
– průběh pohlavního styku (koitus),
– rizika předčasného koitu a promiskuity,
– otázky a odpovědi.

9. třída:
1. pololetí: Světová náboženství a sekty
Obsah besedy:
– svoboda náboženského vyznání (Listina základních práv a svobod),
– vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti,
– informativní seznámení s 5-ti základními náboženstvími světa – skupinová práce,
– Islám – video o demografii Islámu a jiné,
– sekty a jejich charakteristické znaky,
– uvědomění si nebezpečí náboženských sekt.

2. pololetí:  Holocaust a antisemitizmus
Obsah besedy:

– vysvětlení základních pojmů tématu,
– ukazuje na to, jak vznikají předsudky, rasismus,
– vznik a historie antisemitismu a jeho současná podoba,
– holocaust jako zlomová událost nejen pro 20. století,
– poskytuje kontext pro zamyšlení nad důsledky pasivity a lhostejnosti vůči utiskovaným.