ZDRAVÁ MLÁDEŽ

Vážení,besedy_1
občanské sdružení ZIP připravilo po červnové nabídce pro ZŠ z Havířova a okolí zcela nový projekt pod názvem ZDRAVÁ MLÁDEŽ.

Tento projekt se zabývá realizací besed primární prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží na základních školách.                     

Plán besed je koncipovaný pro celý druhý stupeň ZŠ tak, aby lektor každou třídu navštívil vždy po půl roce s novým tématem a mohl rozvíjetatmosféru důvěry a otevřenosti.

Témata přednášek jsou rozdělena do tří okruhů:
protidrogová tématika, sexuální výchova a problematika šikany, sekty a extremismus.

Vhodně volenými metodami chceme u žáků vyvolat prožitky, které se promítnou do jejich hodnotové orientace. Žáci mají dostatek prostoru, aby si mohli sami aktivně vytvářet svou vlastní hierarchii hodnot. Jedním z cílů besed, je přispívat k pozitivnímu myšlení žáků, k posílení jejich sebedůvěry, k poznání pravých hodnot v životě člověka.

Chceme malým dílem přispět k tomu, abychom společně se školou vychovávali občany na principech tolerance, demokracie, občany zodpovědné za své činy, myslící, tvořivé lidské bytosti.

Věříme, že vzájemná spolupráce dobrým způsobem ovlivní mládež města Havířova a okolí.

Za o.s. ZIP   Michal Malina
Koordinátor projektu ZDRAVÁ MLÁDEŽ