ZDRAVÁ MLÁDEŽ

Vážení,besedy_1
spolek ZIP reaizuje na ZŠ v Havířově a okolí činnost interaktivních besed pro žáky o názvu ZDRAVÁ MLÁDEŽ.

Tato činnost zahrnuje besedy na téma primární prevence sociálně patologických jevů a etiky mezi mládeží na základních školách.                     

Plán besed je koncipovaný pro celý druhý stupeň ZŠ tak, aby lektor každou třídu navštívil vždy po půl roce s novým tématem a mohl rozvíjetatmosféru důvěry a otevřenosti.

Témata přednášek jsou rozdělena do tří okruhů:
protidrogová tématika, sexuální výchova a problematika šikany, sekty a extremismus.

Vhodně volenými metodami chceme u žáků vyvolat prožitky, které se promítnou do jejich hodnotové orientace. Žáci mají dostatek prostoru, aby si mohli sami aktivně vytvářet svou vlastní hierarchii hodnot. Jedním z cílů besed, je přispívat k pozitivnímu myšlení žáků, k posílení jejich sebedůvěry, k poznání pravých hodnot v životě člověka.

Chceme malým dílem přispět k tomu, abychom společně se školou vychovávali občany na principech tolerance, demokracie, občany zodpovědné za své činy, myslící, tvořivé lidské bytosti.

Věříme, že vzájemná spolupráce dobrým způsobem ovlivní mládež města Havířova a okolí.

Michal Malina, Dis
Koordinátor a lektor ZDRAVÁ MLÁDEŽ

tel:  777 193 845