STREETWORK 3NYTY

SW 3NYTY

STREETWORK 3NYTY je terénní forma služby NZDM Klub 3NYTY určená pro děti a mládež ve věku 12 – 26 let z Havířova a okolí.

Tato činnost navazuje na práci s uživateli ambulantní služby, která probíhá v prostoru NZDM Klub 3NYTY.

Cíl

Cílem STREETWORK 3NYTY je vyhledat a kontaktovat novou cílovou skupinu za účelem informovat je a následně pozvat do NZDM Klub 3NYTY.

Časový rozsah

STREETWORK 3NYTY probíhá jednou týdně ve všedním dni po domluvě pracovníků, nejčastěji v úterý od 15:00 – 18:00 h.

Průběh

Terénní forma STRETWORK 3NYTY je realizována v městských částech Havířova – Město, Podlesí a Bludovice.

Pracovníci NZDM vyhledávají a kontaktují novou cílovou skupinu, předávají informace a letáčky
o NZDM a nabízejí využití ambulantní formy služby NZDM v Klubu 3NYTY.

Formy kontaktu

  • osobní (v aktuálních provozních hodinách)

  • telefonický (mobilní tel. streetworkerů – 731 900 888)

  • elektronický (Facebook: Streetwork Havirov)