STREETWORK 3NYTY

SW 3NYTY

STREETWORK 3NYTY – sociání služba reaizovaná v období 2010-2014

Streework 3NYTY byla terénní formou sociální služby NZDM Klub 3NYTY, která byla určená pro děti a mládež ve věku 12 – 26 let z Havířova a okolí. Činnost navazovala na práci s uživateli ambulantní služby, která probíhá v prostoru NZDM Klub 3NYTY.

Cíl

Cílem STREETWORK 3NYTY je vyhledat a kontaktovat novou cílovou skupinu za účelem informovat je a následně pozvat do NZDM Klub 3NYTY.

Časový rozsah

STREETWORK 3NYTY probíhala ve všedních dnech  od 15:00 – 18:00 hod.

Průběh

Terénní forma STRETWORK 3NYTY se realizovala v městských částech Havířova – Město, Podlesí a Bludovice.

Pracovníci vyhledávali a kontaktovai cílovou skupinu služby, předávali informace a letáčky o službě v terénu vč. nabídky využití ambulantní služby NZDM v Klubu 3NYTY na uici Seská 29 v Havířově.

Formy kontaktu

  • osobní (v aktuálních provozních hodinách)

  • telefonický (mobilní tel. streetworkerů)

  • elektronický (Facebook: Streetwork Havirov)