PODPOŘIT

 

Rozhodnete-li se podpořit naše projekty, budeme Vám velmi vděčni.
Jakým způsobem nás můžete podpořit? Nabízí se několik možností.

 

  • Finanční podpora

Pro podporu našich projektů použijte, prosím, účet:
Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 162496512/0300

 

  • Věcná podpora

– věcný dar,
– věcné dary pravidelné (toner do tiskárny, kancelářské potřeby, pomůcky a potřeby pro volnočasové aktivity, aj.).

Věcné dary s námi, prosím, předem domluvte telefonicky nebo osobně, potom je můžete předat  těmto pracovníkům v sídle o.s. ZIP:

Roman Želonka, tel: 603 833 418
Riana Grulichová, tel: 731 504 365

Váš věcný dar si po předchozí domluvě můžeme taky sami odnést nebo odvést z místa předání.

V případě Vašeho zájmu s Vámi bude sepsána darovací smlouva.

 

  • Modlitební podpora

Budeme velmi vděčni také za modlitební podporu všech projektů o.s. ZIP i pracovníků v nich zapojených. Pro Boží možnosti nejsou hranice. V Bibli, Efezským 3, 20, čteme: „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“