Informace o besedách

 

Délka: beseda trvá 90 minut (2 x 45 min)besedy_2

Počet účastníků: 1 třída

Dny pro besedy: úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 13:00 h
Preferujeme besedy na jedné škole pro více tříd v jednom dni, abychom efektivně využili náš omezený čas pro besedy (ztráta času přesuny na další školu).

Požadavky:
Třída, nebo jiná větší místnost s možností vytvoření posezení v kruhu a zatemnění. Pokud máte dataprojektor, plátno, rádi je využijeme.

Charakteristika besed:
Besedy jsou mladým lidem „ušité na míru“ – nepostrádají humor, využití audiovizuální techniky, poutavé příběhy, skupinové interaktivní práce a především jasné, pozitivní poselství o zodpovědnosti, zralosti, odvaze a osobnostním růstu.

 Cena: 20,- Kč / žák. Platba proběhne na místě s vystavením dokladu o zaplacení.

           Školy mimo Havířov budou požádány navíc o proplacení cestovného (6 Kč / km z Havířova a zpět).

 

Lektoři: dlouholetí pracovníci s mládeží, profesionálně vzdělaní v sociálních službách, současně dlouhodobě a aktivně působí v Havířově jako pracovníci v NZDM a návazných aktivitách( prožitkové víkendy, klubové akce atd.).
Vyučující ZŠ: besedy se může a nemusí účastnit příslušný vyučující (toto platí o první hodině, druhou hodinu přítomnost pedagoga z důvodu řešení často intimních dotazů nedoporučujeme).